Укучының күңел дәфтәренә

Гарәп мәкальләре һәм әйтемнәре

Белемне хыял камилрәк итә. Күңел байлыгы — иң матур байлык Кошны кош белән тоталар һәммә ук та мишеньгә тими Тыкканнар гаделлегеннән мәче җәбере яхшырак Олы җанлы кешеләр гафу итә беләләр Үзеңә каршы булса да. дөреслекне туры әйт Хаклы кеше көчле була Гарипләр алдында чатан булып кыланма Оятлы булып яшәүдән утта яну яхшырак И өрәкләрне аерган юл — юлларның иң озыны Суганың кирәк түгел — күземнән яшь агыза Уйсу җирдәге басу кеше суын да йота Хуҗа кая теләсә — аяк шул якка атлый Үзеңә тиясе уктан зуррак уклар очырма Яшерен таш төрән сындыра Кораб теләгән яктан исә торган җилләр юк Врачка чирләгәч түгел, ә чирләгәнче күрен Бавырга файдалы нәрсә бөер өчен зыянлы Этнең кәкре коерыгы калыпта да тураймый

Реклама