Год 1943 Номер 2-3

Описание

Jounal name

Материалы:

 • ВЕРХОВНЫЙ БАШ КОМАНДУЮЩИЙНЫҢ ПРИКАЗЫ
 • ҮЛЕМНӘН КӨЧЛЕРӘК
 • ШИГЫРЬЛӘР
 • ДУЛКЫННАР СӨЙЛИ
 • ЯКТАШЛАРЫМ Х
 • КОТЕЛОК
 • КУАКЛЫК АРАСЫНДА
 • СӨЛӘЙМАН КАРТ
 • МӘРЬЯМ
 • БӨЕК ХУДОЖНИК, ЯЛКЫНЛЫ БОЛЬШЕВИК
 • ЮЛБАШЧЫ КУШКАНЧА
 • КОМИССАР
 • АРТИЛЛЕРИЯ
 • НАСТЕНЬКА
 • СОВЕТ ӘДӘБИЯТЫНЫҢ 25 ЕЛЛЫГЫ
 • „ГӨЛЬЗАДА“
Реклама