Год 1982 Номер 5

Описание

Jounal name

Материалы:

 • Ил бәйрәмен котлап
 • ӘДӘБИЯТЫБЫЗНЫҢ ЯКТЫ КӨЗГЕСЕ
 • ЭЗЛӘНҮЛӘР ҺӘМ ҮСЕШ ЮЛЫННАН
 • Җырланачак җырлар турында
 • БӘЙРӘМ БУКЕТЫНА МАЙ ЧӘЧӘКЛӘРЕ
 • СЫЗГЫРА ТОРГАН УКЛАР
 • Укучының күңел дәфтәренә
 • МӘШӘКАТЬЛЕ ОЗЫН СӘФӘР
 • ЛЕВ ОШАНИНГА 70 ЯШЬ 
 • КАЗАНЫШЛАРЫБЫЗ ЕЛЪЯЗМАЧЫСЫ
 • ЯҢАДАН САФКА
 • ХӘТЕР
 • НӘСЕРЛӘР
 • МАША
 • ЧӘЧӘКЛӘР КИТЕРЕГЕЗ МИҢА!
 • СИНЕҢ ТАВЫШЫҢ
 • ӘДӘБИЯТ ҺӘМ СӘНГАТЬ ЯҢАЛЫКЛАРЫ
Реклама